Arboristika

Arboristika je veda o negi dreves, ki rastejo v urbanem okolju. Še posebno v mestih in naseljih je treba, da poskrbimo za obrezovanje dreves in zagotovimo, da s svojo rastjo niso škodljiva okolici in ostajajo zdrava. Nabolje je, da takšno delo prepustimo strokovnjaku arboristu. Arborist ima ogromno znanja o drevesnih vrstah, njihovih lastnostih in potrebah, zato najbolje presodi, kako poskrbeti za drevo. Vsi naši arboristi so visoko izobraženi na področju gozdarstva in imajo za opravljanje svojega dela mednarodno arboristično licenco ISA.

Kaj je arboristika?

Ko slišimo za arboristiko, si najbrž prikličemo podobo drevesa. Arboristika je strokovna veda o gojenju dreves od sajenja, vzdrževanja (obrezovanje, obžagovanje) in konec koncev tudi poseka. Ukvarja se z drevesi, ki rastejo v urbanem okolju, njen cilj pa so zdrava in za okolico varna drevesa.

Kdo je arborist?

Arborist je oseba s strokovnim znanjem arboristike, ki ga izkazuje z ustreznim certifikatom ali licenco (naši arboristi imajo mednarodno licenco ISA Certified Arborist). Ima obsežno znanje o drevesni biologiji, drevesnih vrstah in vlogah dreves v urbanem okolju. Na podlagi ogleda stanja drevesa lahko poda oceno o njegovi vitalnosti. Glede na starost in stanje drevesa zna izbrati pravilno tehniko za obrezovanje dreves, se odloči za obžagovanje ali celo posek, če je drevo zelo staro ali bolno. Pri negi uporablja tehnike in profesionalno opremo, ki so varne zanj in za okolje v katerem dela.

Arborist poskrbi za nego drevesa

Naši arboristi imajo vrsto let izkušenj in svoje profesionalno znanje dokazujejo tudi z arboristično licenco ISA. Pri delu uporabljajo primerna orodja in so tudi usposobljeni za delo na višini. Glede na lokacijo in stanje drevesa se pri delu odločijo za uporabo vrvne tehnike, dvižnih košar ali dvižnih ploščadi. Prednost vrvne tehnike je predvsem v tem, da pri dostopu do posameznih vej drevesa ne poškodujemo. Zdravo drevesno okolje zagotavljajo tudi s pravilnimi rezi za vzdrževanje ali spodbuditev pomladitve drevesa.


S strokovnim pristopom poskrbimo za:
• ustrezno obrezovanje dreves (do 20 % drevesne krošnje, da drevesu ne povzročimo škode)
• obžagovanje dreves, ki silijo v okoliško infrastrukturo
• oblikovanje drevesne krošnje na višini
• posaditev dreves
• odstranjevanje in redčenje vej
• podiranje dreves v urbanem okolju
• sekcijski posek dreves (ko je drevo na težko dostopnem mestu ali ogroža varnost okolice)

Izdelava arborističnega mnenja o stanju drevesa

Izkušen arborist vam lahko izdela strokovno mnenje o stanju drevesa. Pregledal in ocenil bo zdravstveno stanje drevesa in tudi njegovo varnost glede na okolico. Vsako arboristovo mnenje zajema tudi priporočila, kaj bi bilo najbolje storiti v naslednjih korakih. Arboristična mnenja izdelujemo za katera koli drevesa, ne glede na to ali potrebujejo oceno vitalnosti, oceno o (ne)varnosti in podobno.

Na voljo smo vam tudi za:
• izdelavo popisov dreves oz. inventure,
• vzpostavitev drevesnega GIS katastra,
• arboristični elaborat,
• svetovanje o zaščiti dreves na gradbiščih.

Strokovna arboristika: GIS kataster in arboristični elaborat

GIS kataster sestavlja geo lokacije in natančen popis dreves na določenem območju. Vsako drevo prejme svojo šifro. Pregledamo vitalnost drevesa, zabeležimo podatke o njegovi vrsti in določimo morebitne potrebne ukrepe. Arboristični elaborat je ponavadi potreben pri večjih projektih oziroma posegih v zunanjo ureditev mest ali naselij. Arborist po pregledu na terenu predpiše, kako se lotiti obstoječih dreves na območju. Poda smernice, kako zaščititi drevesa pred in med gradnji, ali pa, če je to neizbežno, katera drevesa je treba podreti. Naši licencirani arboristi so usposobljeni za vse povezane naloge in tudi za samo izvedbo zavarovanja ali poseka dreves.