Sanacije in vzdrževanje objektov

Vsi se zavedamo, da je za nemoteno in polno funkcijsko uporabo objekta, izvajanje vzdrževalnih del na njem, nujno potrebno. Razumeti moramo, da se še tako kvalitetni materiali starajo in obrabijo ter imajo omejen rok trajanja. Ker se obrabljajo materiali, se obrabijo tudi posamezni gradbeni elementi stavbe, ti pa neposredno vplivajo na uporabnika objekta. Za sanacijo objektov, z drugimi besedami, prenovo ali adaptacijo, se uporabniki objektov tako odločimo bodisi zaradi povečanih bivalnih stroškov, izboljšanja kvalitete življenja ali prilagoditve objekta današnjim potrebam. Največkrat pa je generalni razlog za odločitev o izvedbi sanacije ravno dotrajanost objekta.

Pri izvedbi sanacije je potrebno dela vedno opraviti v celoti in ne le delno, saj le tako za res upočasnimo propadanje objekta. Pri tekočem vzdrževanju pa je nujno, da se to izvaja periodično. Veliko vlogo pri periodičnem vzdrževanju odigrajo periodični pregledi dotrajanosti objektov. S takšnimi pregledi v 95% primerov zmanjšamo celotne stroške pri vzdrževanju objektov, saj z ničemer “ne zamudimo”.

Foto galerija:

V zadnjih 10 letih smo sodelovali pri izvedbi različnih zelo zahtevnih projektov.