Podiranje dreves

Poskrbimo za podiranje dreves, obrezovanje in nego dreves na višini. Zaradi zahtevnosti del, ki spadajo v to kategorijo, dela razdelimo na višinsko obžagovanje dreves in višinski posek dreves (po sekcijah). Sekcijski posek drevesa izvajamo, kadar klasičen posek ni mogoč, po potrebi ga izvedemo z nadzorovanim spuščanjem bremen (vrha, vej in sekcij debla). Obžagovanje dreves pa je veliko kompleksnejše, sestavljajo ga naslednja dela; čiščenje ali redčenje krošnje, oblikovanje spodnjega ter stranskega profila krošnje, razbremenitev krošnje, oblikovanje krošnje mladih dreves in čiščenje krošenj starih dreves.

Nudimo podiranje dreves v Ljubljani in tudi povsod drugod po Sloveniji. Nego dreves in vsa ostala dela primarno izvajamo s pomočjo arboristične vrvne tehnike, iz katere imamo pridobljene mednarodne certifikate. Kadar izvajanje del zaradi povečane nevarnosti ali spremenjene narave dela, s to tehniko ni mogoče, se pri delu poslužujemo uporabe dvižne košare.

Poleg izvajanja nege dreves na višini, se ukvarjamo tudi s predhodnim svetovanjem o posegih v drevesno sfero, klasičnimi poseki, obrezovanjem sadnega drevja, poskrbimo pa tudi za odvoz vejevja in sečnih ostankov. Vsa dela opravimo v skladu s strokovnimi smernicami in evropskimi navodili za obžagovanje dreves.

Foto galerija:

V zadnjih 10 letih smo sodelovali pri izvedbi različnih zelo zahtevnih projektov.